Om Mai Jørgensen

psykoterapeut mpf

Mai Jørgensen

Jeg er født i 1973, er gift og har sammen med min mand tre børn, hvoraf de to yngste er hjemmeboende. Udover uddannelse og arbejdserfaring, har min egen livserfaring været med til at forme mig som fagperson. Livserfaring med alt det, som det levede liv indebærer af glæder, udfordringer, sejre, tab og sorg.

Mine egne største skridt til forandring, har været, når noget i mit liv har været sværest eller gjort mest ondt. Når jeg har mærket, at der ikke er nogen vej udenom end at tage fat i det svære. Det er der, jeg har følt mig mest sårbar og usikkerhed, men også der hvor jeg efterfølgende har følt mig stærkest og mest hjemme i mig selv. Jeg kender selv til følelsen af, at det kan virke som uoverskuelige bjerge at skulle bestige, når noget i mit liv har kaldt på forandring. Det har indimellem været ensomt, men ved at være ærlig overfor mig selv og andre mennesker, har der altid vist sig en vej. Relationen til andre mennesker, både dem som står mig allernærmest, men også terapeutisk hjælp, har været en kæmpe hjælp for mig.  

Som terapeut og menneske er det vigtigt for mig at være autentisk og personlig. At møde det menneske eller den familie, jeg sidder overfor, ligeværdigt og i øjenhøjde. Med nysgerrighed og interesse.  Jeg er optaget af, at min faglige tilgang skal være brugbar i praksis, og jeg vil derfor altid tilpasse faglige metoder og tilgange, så den passer til det menneske jeg sidder overfor.

At mærke kærligheden imellem familiemedlemmer, også når noget er svært. At mærke at et menneske udvikler fornyet håb og tro på forandring. At mærke og være vidne til genfunden kontakt imellem mennesker. Det, og alt andet menneskelig udvikling, er med til at give mig energi og lyst til at arbejde som psykoterapeut.

Faglig profil

Min faglige baggrund for at praktisere som psykoterapeut er en 4-årig uddannelse som certificeret Familie- og psykoterapeut fra Dansk Familie Terapeutisk Institut www.dfti.dk i Århus. Derudover er jeg uddannet socialrådgiver og har siden 2009 arbejdet med børn og familier. Dette har været i forskellige jobsammenhænge; som myndighedsrådgiver for udsatte børn og familier, på døgninstitution for anbragte unge, forebyggende arbejde med gravide og spædbørn. Jeg har arbejdet indenfor anbringelsesområdet med tilsyn og uddannelse af plejefamilier. I 7 år har jeg arbejdet med traumebelastede børn og unge, og deres omsorgspersoner indenfor områder af fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb samt alkohol- og stofmisbrug i familien. Jeg har erfaring i arbejdet med myndighedsbeslutninger, undersøgelser, vurdering af indsatser om hjælp og støtte, støttende og stabiliserende samtaler, kriseintervention, udredning og behandling.

Min terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at jeg vil tage udgangspunkt i det som sker ”her og nu” i terapirummet, og hvor jeg vil forsøge at skabe situationer; hvor du får nye oplevelser med de vanskeligheder, du ønsker at arbejde med. Terapiformen har rødder i den humanistiske og eksistentielle terapitradition med en systemorienteret tænkning.

Som individer er vi afhængige af menneskelige relationer, og det at høre til. Jo tryggere vi er knyttet til andre mennesker, jo stærkere kan vi også stå i os selv. Derfor vil jeg i mit terapeutiske arbejde altid have en relationel forståelsesramme.

Min faglige rygsæk indeholder også erfaring med andre terapeutiske retninger og faglige metoder, som fx fra den kognitive og narrative retning. Jeg har en mentaliserings baseret tilgang og viden om relevant udviklingspsykologi. 

Jeg har igennem mit arbejdsliv udviklet og vedligeholdt min faglige praksis igennem løbende kurser og videreuddannelse af kortere- eller længere varighed. Bl.a. indenfor viden om psykiske lidelser, social tilbagetrækning blandt spædbørn, samtaler med børn, mentalisering, selvmord- og selvskade, børns udvikling af seksualitet, familieorienteret misbrugsbehandling, børn og traumebehandling, konsekvenser og senfølger af seksuelle overgreb.

Jeg har særlig erfaring og viden om børns trivsel og udvikling (normal- og fejludvikling), familiedynamikker, psykiske udfordringer og sårbarheder blandt børn, unge og voksne, konsekvenser og senfølger af at være barn eller voksen pårørende til misbrugere af alkohol eller stoffer samt omkring fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb på børn og voksne.

Jeg har erfaring og viden om at samarbejde med relevante myndigheder og instanser. Som psykoterapeut vil jeg altid være behjælpelig med at henvise dig til rette sted, hvis det jeg kan tilbyde dig ikke er tilstrækkeligt eller kræver særlig viden og kompetencer, som jeg ikke har.

Som psykoterapeut er jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), hvilket er et kvalitetsstempel, idet alle medlemmer skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring, for at få lov til at kalde sig Psykoterapeut MPF. Som medlem af Psykoterapeutforeningen er jeg forpligtet til et følge foreningens etiske regelsæt.

Psykoterapeut Mai Jørgensen

Kontakt mig i dag og hør mere om, hvordan jeg arbejder