Ydelser

Individuel terapi

Ingen mennesker går gennem livet uden at opleve smerte eller vanskeligheder. Det kan føles uoverskueligt at skulle håndtere vanskelighederne alene. Derfor kan det være hjælpsomt at tale med en psykoterapeut.

Terapi med voksne

Udfordringer i livet kan være komplekse og sammensatte. Mange ting er vi i stand til at klare alene, eller med støtte fra familie og venner. Andre gange kan problemer komme til at fylde mere, end vi selv er i stand til at finde en vej ud af og kan komme til at fylde så meget, at vi føler os fastlåste og hæmmede i vores liv. I nogle tilfælde også så vi bliver syge af det. 

Der kan være tale om:

 • Svære familierelationer og familiedynamikker
 • Skilsmisse
 • Sygdom/tab af arbejdsevne
 • Psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom
 • Stress, angst, depression
 • Misbrug i familien
 • Opvækstvilkår
 • Traumatiske oplevelser
 • Ensomhed, tristhed og modløshed
 • Lavt selvværd
 • Eksistentielle kriser fx i forbindelse med sorg, tab og livsfaser

I individuel terapi hos mig, vil jeg sammen med dig skabe et rum, hvor vi får set på de mønstre og dynamikker, som du ønsker forandret. Så du får nye erfaringer med, hvordan du kan være i livet på en måde som skaber mere trivsel. Forandring af strategier og mønstre, kan medvirke til at du får mere glæde og lethed i dit liv.

Terapi med børn og unge

Mange børn og unge har det svært i livet. Der kan være tale om problemer, som de ikke selv kan se sig ud af fx ensomhed, mobning, skoleproblemer, lavt selvværd, familieudfordringer, meningsløshed, usikkerhed, triste tanker og utilfredshed med sig selv. Der kan også være børn og unge, som har været udsat for eller vidne til skræmmende oplevelser. Oplevelser som giver angst, søvnløshed, mavepine eller andre symptomer.

Jeg vil sammen med barnet/den unge hjælpe med at få talt om det svære og give barnet/den unge fornyet håb om forandring og hjælp til at fratage skyld- og forkerthedsfølelser.

Terapi med børn, vil ske i et tæt samarbejde med og med relevant inddragelse af primære omsorgspersoner. Mit fokus er at børn aldrig er problemet, men udviser symptomer og adfærd, som de voksne skal hjælpe med at oversætte og forstå for, at børn kan opnå bedre trivsel.

Parterapi

Alle par oplever perioder, hvor man kører fast eller i ring. De samme udfordringer og konflikter dukker op igen og igen, og det kan være svært at se hvordan I sammen kan komme godt videre. Der kan være perioder hvor I vender jer fra hinanden, med enten tavshed eller skænderier. Tanker som; ”hvis den anden nu bare ….”. Det bliver nemt at søge efter fejlene hos hinanden. Det kan være svært at finde tilbage til kærligheden og nærværet. Den kærlighed som bragte jer sammen. Afstanden kan føles at blive større og større, og det kan føles ensomt, trist og sorgfuldt.

I parterapi hos mig, vil jeg hjælpe jer til at kunne være jer selv sammen. At I kan stå ved jer selv, og overfor hinanden udtrykke jeres tanker, følelser, behov og grænser. En forudsætning er, at I vil lytte til hinanden, og tager det den anden får udtrykt alvorligt. Formålet med parterapi er ikke at finde fejl og mangler eller at placere skyld, men om hvordan I kan stå ved jer selv overfor hinanden. Med de forskelligheder i hver især har, så I kan være trygge sammen og trives.

Der kan være mange grunde til, at et par vælger at gå i parterapi.

 • Konflikter og skænderier
 • Manglende nærvær og intimitet
 • Utroskab
 • Manglende overskud
 • Usikkerhed omkring hvorvidt parforholdet skal afsluttes
 • Opståede kriser, fx grundet sygdom, arbejdsløshed el. andet
 • Forskellige livsværdier

Uforløste eller længerevarende udfordringer kan påvirke nærværet og tilliden til hinanden og relationen til den anden svækkes. Hvis I stadig mærker kærligheden mellem jer, så kan parterapi hjælpe jer med at forstå de motiver og frustrationer der ligger bag jeres ord og handlinger og dermed hjælpe til mulig forandring.

Det kan også være, at håbet og kærligheden er forsvundet, så I ikke længere skal være sammen som par. Parterapi kan hjælpe jer til at kunne blive gode ekspartnere og måske forældre hver for sig.

Familieterapi/-rådgivning

Når man får børn og bliver en familie er der oftest masser af kærlighed, glæde, håb og drømme. Livsbekræftende følelser, som går hånd i hånd med bekymringer og frustrationer. Tanker og følelser, som følger med familielivet.

I takt med at ens børn bliver ældre, vil der opstå nye udfordringer i familien. Tanker om opdragelse, grænsesætning og børns trivsel kan fylde meget. Frustrationer og usikkerhed kan ende ud i konflikter, som kan komme til at fylde alt for meget i familien. Der kan ske livsændrende forandringer, som påvirker alle i en familie, fx skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom, dødsfald eller andre opståede kriser.

Der findes ikke en facitliste på, hvordan livets udfordringer i en familie skal håndteres. Nogle gange kan det være svært at se, hvordan man kommer videre, når noget er svært i familielivet, uanset hvilken alder børnene har.

Om familieterapi

Når én i en familie ikke trives, påvirker det alle i familien. Formålet med familieterapi er, at alle skal være en del af familien uden at føle sig forkert, og at det skal være muligt at være jer selv sammen. At alle i familien står ved deres tanker, følelser, behov og grænser og bliver set og forstået, uden at skulle laves om eller ændre sig. Børns adfærd og reaktioner er altid meningsfulde, og i familieterapien vil jeg hjælpe jer til at få øje på, hvad adfærden kan være et udtryk for og sammen med jer opdage, hvordan I kan tage ansvar for at være sammen på en måde, så hele familien kan komme i trivsel. Når alle kan være sig selv uden at føle skyld eller at føle sig forkert, så er min erfaring, at der vil ske positiv forandring i familien.  

I familieterapien har de voksne ansvaret, og børn må rigtig gerne udtrykke sig, men kun hvis de har lyst. Jeg anbefaler som udgangspunkt, at børn deltager, fordi de er en del af de udfordringer der er i familien. De mærker, sanser og fornemmer det som er, også selvom der ikke bliver talt med børnene om det derhjemme. I Familieterapien vil børn og voksne få nye oplevelser med, at der åbent kan tales om de udfordringer der er i familien. Der kan dog være særlige temaer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at børn deltager i samtale om.

I familieterapi og i familiesamtaler er jeres betydning for hinanden drivkraften, også når der er noget konfliktfyldt. Det er jeres betydning for hinanden der er med til at gøre det muligt at tale om det svære og konfliktfyldte. Familieterapi er ikke kun for familier med hjemmeboende børn. Forældre og voksne børn eller voksne søskende uden deres forældre kan også få hjælp til deres relation.

Om familierådgivning

Det er ikke altid at familieterapi er oplagt eller en mulighed. Derfor kan der stadig være behov for at se nye vinkler på de dynamikker, der er i familien eller specifikke udfordringer, I står i. Jeg tilbyder råd og vejledning med udgangspunkt i den problemstilling og det behov du/I, som forælder har. 

Par-/Familietjek

Har du brug for at stoppe op og gøre status på din og dine øvrige familiemedlemmers aktuelle trivsel? Både jeres indbyrdes relationer men også den enkeltes liv mere generelt. Ønsker du at styrke relationerne imellem jer?  Så kan et par- eller familietjek være noget for jer.

Et par- eller familietjek er en form for temperaturmåling i enten parforholdet eller i familien. En samtale, hvor de enkelte medlemmer på skift får taletid, herunder mulighed for at udtrykke egne tanker og følelser og samtidigt får lyttet til hinanden. Er der børn med i samtalen, vil de deltage på lige vilkår som de voksne, men det vil altid være en god ide, at det er de voksne, der viser vejen.

Et par- eller familietjek giver dig og dine nærmeste mulighed for sammen at udforske og reflektere over jeres relationer på en tryg og støttende måde. Hvad fungerer godt, er der noget, I savner eller kunne ønske anderledes? Jeg vil bidrage til at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære, hvor I kan dele jeres tanker, følelser og udfordringer og hjælpe jer med at få talt om de ting, som I måske undgår derhjemme. Mange forsøger at undgå konflikter i et forsøg på at beskytte relationerne i familien.  Der er her ikke altid blik for eller viden om, at det styrker relationerne til hinanden at kunne tale om det, der er konfliktfyldt fremfor at undgå det. Uanset om du er i et parforhold, har hjemme- eller udeboende børn eller er en sammenbragt familie, så kan et tjek være en værdifuld mulighed for at skabe større forståelse for hinanden og udvikle jer sammen. Det kan ligeledes være en mulighed for at forebygge at udfordringer eller konflikter vokser sig større.

Et par- eller familietjek er ikke en terapeutisk samtale, men der kan i samtalen dukke temaer op, som kan være relevant at arbejde videre med i enten par- eller familieterapi. Dette vil jeg altid drøfte sammen med jer som par eller familie. 

Er du i tvivl om, hvorvidt et par- eller familietjek er noget for din familie, så er du velkommen til at kontakte mig for yderligere drøftelse af, hvordan et tjek kan se ud for lige netop din familie.

Henning Primdahl Designer

Quisque turpis dui, dictum pellentesque tempor nec, fringilla nec ex. Vivamus viverra neque eget quam tristique viverra. Duis lectus nisi, varius vel sollicitudin a, consequat vel diam.

Henning Primdahl Designer

Quisque turpis dui, dictum pellentesque tempor nec, fringilla nec ex. Vivamus viverra neque eget quam tristique viverra. Duis lectus nisi, varius vel sollicitudin a, consequat vel diam.

Henning Primdahl Designer

Quisque turpis dui, dictum pellentesque tempor nec, fringilla nec ex. Vivamus viverra neque eget quam tristique viverra. Duis lectus nisi, varius vel sollicitudin a, consequat vel diam.